דחיית שירות – ולת”ם

09.10.2017

קיבלת צו? – טופס ולת”ם – בקשה לדחיית / קיצור שירות

נקראת לשירות מילואים בתקופת הלימודים? הנך זכאי להגיש בקשה לדחיית שירות המילואים לוועדה לתיאום מילואים – ולת”ם (ועדה לתיאום מילואים)

שים לב: את הבקשה יש להגיש עד 30 יום לפני מועד תחילת המילואים.

לקבלת סיוע בהליך הגשת הטופס ניתן לפנות לרכזת המילואים – הגברת קרן ביתן שמש – kerenbs@shenkar.ac.il , 03-6110183

קומה 1 בבניין מיטשל (מתחם הדיקאנט) – משרד מלגות ורווחה

_________________________________________________________________________

הנחיות להגשת ולת”ם

צירוף המסמכים הנדרשים – את הטופס יש להגיש בצירוף המסמכים והאישורים הנדרשים, ולהצטייד בהמלצה של רכזת המילואים בשנקר:

  • אישור לימודים בתוקף מהחודש האחרון – כולל פירוט חוג הלימוד, שנת הלימוד וחותמת מוסד הלימודים. (במערכת המידענט: תפריט עליון – “אפשרויות נוספות” >”אישורים”>”אישור לימודים”) 

  • מכתב עם נימוק הבקשה.

  • מערכת שעות – מומלץ. (במערכת המידענט: תפריט עליון – “מערכת שעות” >”הדפסה במבנה יומן”>שמירה לקובץ PDF )

  • לוח בחינות – מומלץ. (במערכת המידענט: תפריט עליון – “לוח בחינות” >”הדפס לוח בחינות”>שמירה לקובץ PDF )

  • חותמת אישור – טרם הגשת הטופס יש לגשת למזכירת הדקאנט – לצורך קבלת חותמת אישור ההמלצה של שנקר הגב’ יפה צור – yaffaz@shenkar.ac.il , 03-6110172

לבדיקת סטטוס הבקשה – יש לפנות ישירות למדור ולת”ם

.בכתובת זו ניתן לערער על סירוב לדחיית השירות*

.ערעור על החלטות ולת”ם יוגש באמצעות רכזת המילואים*

​טופס ולת"ם מקוון

ניתן להגיש באתר המילואים דרך האזור האישי

https://www.miluim-ishi.aka.idf.il/Login?ReturnUrl=%2f

הנחיות להגשת ולת"ם

http://www.miluim.aka.idf.il/1184-he/Miluim.aspx

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה