הנחה בארנונה

08.10.2017

סטודנט, כולל תלמיד מכינה, עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה בהתאם למבחן הכנסות (ככל תושב בעל הכנסה נמוכה), בהתאם לשיקולי הרשות המקומית.

מי זכאי?

 • סטודנט, כולל תלמיד מכינה, שאינו עובד.
 • סטודנט, כולל תלמיד מכינה, עובד, בהתאם לגובה הכנסתו החודשית (ברוטו) הממוצעת בשנת הכספים 2015:

  • עד 2,703 ש”ח – ההנחה עד גובה 80%.
  • בין 2,704 ש”ח ל- 3,108 ש”ח – ההנחה עד גובה 60%.
  • בין 3,109 ש”ח ל- 3,513 ש”ח – ההנחה עד גובה 40%.

תהליך מימוש הזכות

 • בחודשים ינואר עד פברואר יש לפנות, באופן עצמאי, לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגורר הסטודנט, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • ניתן לראות את מבנה הטופס בקישור המופיע בתוספת השניה לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (טופס 1).
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה – טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב.
 • לטופס בקשת ההנחה יש לצרף את המסמכים הבאים (עשוי להשתנות בין הרשויות המקומיות ויש לוודא בהתאם לטופס בקשת ההנחה):

  • אישור לימודים חתום לסמסטר הרלוונטי.
  • מערכת שעות לסמסטר הרלוונטי.
  • צילום חוזה שכירות (חתום על ידי כל הצדדים לחוזה).
  • צילום תעודת זהות.
  • סטודנט הגר עם שותפים (כולל בן/ת זוג) נדרש להציג הוכחות על הכנסות השותפים בחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת. במקרה שבו יש מספר שותפים, ההנחה שתינתן תחשב באופן יחסי (בהתאם לאחוז ההחזקה בנכס).
  • שומה ממס הכנסה, במידה והסטודנט עבד כעצמאי באותם חודשים.
  • תלושי משכורת של החודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת, במקרה שהסטודנט עבד כשכיר באותם חודשים.
 • סטודנט שלא עבד כלל יצרף גם את האישורים הבאים:

  • תצהיר חתום כדין על הכנסותיו (למשל: תצהיר חתום על ידי עו”ד, רשם בית משפט).
  • טופס מעמד לא עובד ודו”ח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • ההנחה מוענקת במקרים שבהם חשבון הארנונה הוא על שם הסטודנט.
 • יש לברר את עצם הזכאות להנחה ואת גובה ההנחה ותנאיה מול הרשות המקומית.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

המידע נלקח מאתר:כל זכות

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה