לוח בחינות

לוח בחינות

12.10.2017

לוח בחינות – נוהל של עבודת המזכירות האקדמית שנקר מול אגודת הסטודנטיות.ים

גב’ בלה דופרמן (הממונה על שיבוץ המערכות בשנקר) תעביר לעיון יו”ר אגודת הסטודנטים ורמ”ד האקדמי את תכנון לוח הבחינותהסמסטריאלי מספר ימים לפני פרסומו לכלל הסטודנטים.
האגודה תהיה רשאית להעביר התייחסות ללוח הבחינות המתוכנן.
המזכירות האקדמית תשקול את הבקשות ותפעל בהתאם לצרכי המערכת האקדמית תוך התחשבות בבקשות אגודת הסטודנטים.
רק לאחר מכן יפורסם לוח הבחינות לכלל הסטודנטים שבועיים לפני תחילת סמסטר (פרסום לוח הבחינות אינו תלוי בהעברת התייחסות האגודה).
כלל הסטודנטים רשאים בשבועיים הראשוניים לפנות לאגודת הסטודנטים ולהעביר דרך האגודה התייחסויות ללוח הבחינות.
ההחלטה הסופית בדבר מועדי הבחינות היא של המזכירות האקדמית בשנקר.
לוח הבחינות יאושר וישתנה בהתאם לצרכים האקדמיים של המכללה תוך התחשבות בבקשות הסטודנטים.
נוהל החתימות והשינוי המחייב 100% מבוטל החל מתשע”ח.
לאחר השבועיים של השינויים – לא ישתנה לוח הבחינות אלא במקרה חריג בהחלטת המזכירות האקדמית.
המכללה ראשית לשנות את מועדי הבחינות תוך עדכון הסטודנטים על השינויים העתידיים.
מרווחי הימים בין הבחינות יקבעו על ידי המזכירות האקדמית בהתאם לצרכים ולמגבלות המערכת.

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה