מה זה מועצת הסטודנטים?

24.09.2017

מועצת הסטודנטים מורכבת מנציגי הסטודנטים במועצה מכלל המחלקות נדרשים להשמיע את קולם של חבריהם למחלקה, לעמוד על זכויותיהם הן במוסד והן כחברים באגודה. באחריותם להוות קשר דו צדדי בין האגודה לסטודנטים, מצד אחד למצב את האגודה בדמות הסטודנט במחלקתו ומצד שני לעדכן הסטודנטים בפעילויות ושירותי האגודה

מועצת האגודה הנה המוסד הנבחר העליון של האגודה והחלטותיה יחייבו את כל שאר מוסדות האגודה ואת כל החברים. המועצה תשב ותכהן גם כאסיפה הכללית של האגודה והחלטותיה כאסיפה כללית

יחייבו את כל מוסדות האגודה, לרבות המועצה

.המועצה מורכבת מנציגי המחלקות ע”פ מפתח חלוקה יחסי הנקבע בתקנון

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה