מועצה

מועצת הסטודנטים מורכבת מנציגי הסטודנטים במועצה מכלל
המחלקות. הנציגים נדרשים להשמיע את קולם של חבריהם למחלקה,
לעמוד על זכויותיהם הן במוסד והן כחברים באגודה. באחריותם להוות
קשר דו־צדדי בין האגודה לסטודנטים, מצד אחד למצב את האגודה
בדמות הסטודנט במחלקתו ומצד שני לעדכן הסטודנטים בפעילויות
ושירותי האגודה.
מועצת האגודה הנה המוסד הנבחר העליון של האגודה והחלטותיה
יחייבו את כל שאר מוסדות האגודה ואת כל החברים. המועצה תשב
ותכהן גם כאסיפה הכללית של האגודה והחלטותיה כאסיפה כללית
יחייבו את כל מוסדות האגודה, לרבות המועצה. המועצה מורכבת
מנציגי המחלקות ע“פ מפתח חלוקה יחסי הנקבע בתקנון.

מה זה להיות נציג?

רוצה להצטרף?

התפקיד המשמעותי ובעל הערך הרב ביותר בלימודים במכללת שנקר.
נציג המועצה הוא חלק ממשפחת אגודת הסטודנטיות והסטודנטים
והוא החוליה המקשרת בין המחלקה אליה אתם שייכים, לבין כל
הגורמים הרלוונטיים בשנקר.
על כתפיכם/ן מונחת אחריות גדולה, הטומנת בחובה את הזכות לשנות,
להשפיע ולתרום למען החברה ולמען שיפור חיי הסטודנטים.
תפקידכם/ן הוא בעצם להיות הגורם המקשר, לייצג את הסטודנטים.ות
במחלקה שלכם אל מול ההנהלה ולהלחם למענם.
עליכם/ן לייצג את הסטודנטים/ות, להציף בעיות, רעיונות ואפילו
פידבקים טובים שאנחנו באגודה לא יכולים להגיע אליהם. נשמח לשמוע
כל הצעה, יוזמה או רעיון על מנת לקדם את רווחת הסטודנטים בשנקר.
בנוסף, ביכולתכם/ן לקדם יוזמות, פעילויות, אירועים, פרויקטים עברו
המחלקה ממנה באתם/ן, יש לכם/ן את הגב של האגודה מבחינת ידע
מקצועי ותקציב.

נציגי המועצה

נציגי המועצה

דנה שפיקי
לינור מור
אשכר יעקבי
עדן בר משה
דור אמסלם
יהל ינאי
דביר לוי

 

| שנה ב
| שנה ב
| שנה ב
| שנה ב
| שנה ג
| שנה ג
| שנה ד

הנדסת תוכנה

קודי אגין פטרס
שני גל אור

 

| שנה ב
| שנה ג

הנדסת חשמל

רון טולדנו  

| שנה ב