מי אנחנו?

15.09.2017

האחריות על התוויית והגדרת החזון של אגודת הסטודנטים חלה על יושב הראש, כפועל יוצא לכך ידאג לשמירה על האינטרסים הסטודנטיאליים במכללה, יפעל לחיזוק הקשרים עם אגודות מקבילות והתאחדות הסטודנטים הארצית, יקדם פעילויות וייצוג הסטודנטים מול מכללת שנקר ומול גופים חיצוניים .יו”ר האגודה אמון על פעילות האגודה מיום היבחרו יחד עם סגנו, שניהם מהווים “גשר” בין רצון נציגי הסטודנטים להתוויתהאחריות על התוויית והגדרת החזון של אגודת הסטודנטים חלה על יושב הראש, כפועל יוצא לכך ידאג לשמירה על האינטרסים הסטודנטיאליים במכללה, יפעל לחיזוק הקשרים עם אגודות מקבילות והתאחדות הסטודנטים הארצית, יקדם פעילויות וייצוג הסטודנטים מול מכללת שנקר ומול גופים חיצוניים .יו”ר האגודה אמון על פעילות האגודה מיום היבחרו יחד עם סגנו, שניהם מהווים “גשר” בין רצון נציגי הסטודנטים להתווית פעילות האגודה כל זאת תוך ניהול תקציב המאושר על ידי מועצת הסטודנטים.פעילות האגודה כל זאת תוך ניהול תקציב המאושר על ידי מועצת הסטודנטים.

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה