תקנונים

07.10.2017

תקנון הלימודים בשנקר

תקנון הלימודים מסדיר את מסגרת הלימודים בשנקר, והוא נועד להבהיר את הזכויות והחובות של הסטודנטים בכל הנוגע ללימודיהם בשנקר.

http://www.shenkar.ac.il/he/pages/academic-secretariat-studies-regulations

חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט* (תשס”ז, 2007) נחקק במטרה להבטיח את זכות הגישה להשכלה גבוהה ולשוויון הזדמנויות, כמו גם להבטיח זכויות יסוד, בהן חופש הביטוי, חופש ההתאגדות ושוויון בתנאי הקבלה ללימודים. בשנת 2008 אושרו תיקונים לחוק ונוספו לו כללים בנוגע לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, ובשנת 2011 נוספו סעיפים העוסקים בהתאמות לסטודנטים המצויים בתהליכי הורות.

בין הסעיפים המרכזיים המופיעים בחוק לזכויות הסטודנטים:

  • איסור על מוסד להשכלה גבוהה להפלות מועמדים או סטודנטים ברישום ובקלה ללימודים.
  • החוק מעגן זכויות הנוגעות לבחינות ולעבודות, לרבות בחינה בשני מועדים וזכות ערעור, זכות להשעיית לימודים למשך שנתיים וזכויות הנוגעות להליכי המשמעת של המוסד.
  • החוק מטיל חובה על כל מוסד להשכלה גבוהה (עליו חל החוק) למנות “נציב קבילות סטודנטים” המוסמך לברר תלונות מטעם התלמידים על פגיעה בזכויות המוגנות בחוק.
  • החוק מעגן זכויות יסוד אזרחיות בהן חופש הביטוי וחופש ההתאגדות.
  • החוק קובע כי כל סטודנט הזכאי לקבלת תואר ראשון, יקבל נקודת זיכוי אחת במס הכנסה (ההטבה תקפה ל-3 שנים ממועד קבלת התואר).

לקריאת נוסח החוק המלא לחצו כאן!

* חוק הזכויות הסטודנט התקבל בכנסת ביום י”ב בסיון התשס”ז (29 במאי 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 145, מיום ב’ בניסן התשס”ז (21 במרס 2007), עמ’ 148.

 

http://www.shenkar.ac.il/ckeditor_assets/attachments/25/students-rights-law.pdf

תקנון שכר לימוד תשע"ח

פירוט התשלומים לשנקר

http://www.shenkar.ac.il/he/pages/admission-tuition

נהלים לסגל אקדמי

נהלים אלה מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מהגדרת תפקידיו של סגל ההוראה בשנקר. נהלים אלו נועדו לשמור על התנהלות תקינה וראויה בין הסטודנטים לסגל ההוראה ולהנהלה האקדמית. אנא קראו אותם בעיון ופעלו על פיהם.

http://www.shenkar.ac.il/he/pages/academic-staff-regulations

הטרדות מיניות

מכללת שנקר מתייחסת בחומרה רבה לתופעה של הטרדה מינית ופועלת בתוקף למיגורה וליצירת סביבת עבודה ולימודים נקייה מכל סוג של הטרדה מינית. בכל מקרה של הטרדה מינית ו/או התנכלות על רקע מיני ניתן לפנות לנציבת התלונות לענייני הטרדה מינית אשר תטפל בתלונה. יש להפנות לנציבה גם מקרים שבהם נודע לממונה או לעובד המכללה על הטרדה מינית כלפי עובד/ת או סטודנט/ית.

http://www.shenkar.ac.il/he/pages/sexual-harassment-regulations

תקנון קניין רוחני

מטרת תקנון זה לקבוע כללים מחייבים בדבר כל תגלית ו/או המצאה שהגיע אליה עובד
או סטודנט של שנקר, הנדסה5 עיצוב5 אמנות5( להלן – “שנקר”( בתקופת העסקתו או
לימודיו בביה”ס או עקב העסקתו ולימודיו בביה”ס5

http://www.shenkar.ac.il/ckeditor_assets/attachments/580/copyrights_regulations2015.pdf

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה