Accelerator Shenkar

Accelerator Shenkar

05.01.2018

על ACT שנקר שמעתם?

בואו להפוך את הפרוייקט שלכם לדבר הגדול הבא!

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > לוח אירועים > יריד התעסוקה!
בית > ספורט > חוגי ספורט
בית > רווחת הסטודנט > בית הדפוס בקמפוס!

לפייסבוק האגודה