מילואים בתקופת מבחנים

09.10.2017

לגזור ולשמור – מילואים בתקופת המבחנים

!נקראתם לדגל בדיוק בתקופת מבחנים? בואו לשמוע על הזכויות שלכם

זכאות למועד בחינה מיוחד

 • סטודנט שנעדר מבחינה בעקבות שירות מילואים ביום הבחינה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד

 • זכאי להיבחן במועד מיוחד בתום הסמסטר או בסמוך לו, בכל קורס בו השתתף הסטודנט באותו הסמסטר:

 1. סטודנט אשר שירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.

 2. סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות, או 20 ימים במצטבר.

 • מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.

 • על אף האמור לעיל, אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס.

למקרים פרטיים ולהגשת בקשה למיצוי זכויותיכם למועד מיוחד, יש לכתוב פנייה מנומקת הכוללת את:

 • פירוט הבקשה

 • צירוף צו הזימון למילואים

 • מילוי טופס בקשה למועד מיוחד והגשתו לחגית וינברג בתקופת הגשת הבקשות בלבד:

התאמות – הגשת עבודות ותרגילים

סטודנט הנקרא לשירות מילואים רשאי להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר בו שירת על פי הפירוט הבא:

 • סטודנט השוהה בשירות מילואים, או חזר משירות המילואים עד 14 ימים לפני מועד הגשת עבודה – יוכל להגישה במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהגשתה, או להגיש עבודה חלופית וזאת בתאום עם המרצה, על פי נוהלי המכללה ובהתאם למהות העבודה ולהיקפה.

 • דחיית מועד הגשת העבודה – יהיה לפחות במספר הימים בהם שירת הסטודנט במילואים.

 • נוכחות והשתתפות – סטודנט אשר נבצר מהשתתפות במעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשית יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהשתתפות, וזאת בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מרצה הקורס וראש המחלקה, או להשתתף בהם במועד מאוחר יותר ללא תשלום נוסף.

עיקרי התקנון נלקחו מנספח ב' של תקנון שנקר: התאמות לסטודנטים בשירות מילואים בשנקר

את הפנייה יש לשלוח לאחת מכתובות הדוא"ל הבאות:

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > ספורט > נבחרת פוטסל לנשים!
בית > חם חם עכשיו יצא! > מבצע איסוף צעצועים משומשים יוצא לדרך!
בית > לוח אירועים > שלום שנה א׳!

לפייסבוק האגודה