זכויות והטבות

זכויות והטבות

09.10.2017

סיוע אקדמי והטבות אגודה לאחר שירות המילואים

סטודנט ששב משירות מילואים ונתקל בקשיי השתלבות בקורסים ובהבנת החומר הנלמד, מוזמן לפנות לרכזת המילואים לסיוע.

את חומר הלימודים ניתן יהיה להשלים בדרכים הבאות :

 • פנייה אישית למרצה הקורס – סטודנט רשאי לפנות, לאחר שירות המילואים, אל המרצה הרלוונטי בבקשה לקבל סיוע בהשלמת חומר הלימודים אשר הפסיד בתקופת שירות המילואים. המרצה יעביר לסטודנט כל חומר עזר שחולק בשיעורים במהלך תקופת שירות המילואים.
 • שיעורי עזר באמצעות פנייה למתאמת המחלקה – החסרת שיעורים במהלך שירות המילואים מזכה בקבלת הדרכה, חונכות  או שיעורי עזר לפי מפתח ימי המילואים על ידי דקאנט הסטודנטים.

​       – לתיאום עם המרצה או מתרגל הקורס – יש לפנות למתאמת המחלקה.

       – לקבלת חונך מטעם המחלקה –  נדרש לבקש אישור מרכז המילואים .

*בשלב זה לא קיים בשנקר גורם המבצע מיון והשמה לחונכים. לכן, סטודנט הדורש לקבל חונך, יאלץ לבצע את החיפוש אחר סטודנט חונך בעצמו. שעת חניכה תתוגמל ב-50 ש”ח לחונך.

הנחיות מלאות ימסרו מרכזת המילואים.

הטבות

 • קרדיט צילום והדפסה – סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל- 50 דפי צילום לכל יום מילואים.
  ניתן לממש גם בבית הדפוס של האגודה. הטבת הצילומים תיטען כערך כספי צבור לכרטיס הסטודנט האישי – הודעת אישור תישלח לסטודנט.

*את הבקשה להטבה יש להגיש דרך טופס המילואים המקוון “טופס 100”  של אגודת הסטודנטיות.ים

*אם טרם יצאה הודעה על ההטבות הנוכחיות, אנא פנה לרכזת המילואים באגודה בכדי לבדוק את זכאותךmiluim@myaguda.co.il

 • השאלת ספרים – סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות.

*מימוש זכות זו מותנית בקבלת אישור זכאות מרכזת המילואים בשנקר.


הכרת שירות המילואים לנקודות זכות

שנקר מעריכים את פועלכם ומכירים בשירותכם במילואים כפעילות המזכה עד 2 נקודות זכות* אקדמיות לתואר

 •  35 ימי מילואים ומעלה לתואר – מזכה ב2 נקודות, 34-30 ימי מילואים לתואר – מזכה בנקודת זכות אחת

 • שירות מילואים של 14 ימים רצופים לפחות במהלך שנת לימודים אחת, מזכה ב2 נקודות

מתוך 2 נקודות זכות כלליות*

יש להגיש אישור (3010) מרוכז ניתן להגיש רק לאחר שצברתם את מכסת הימים – דיווח על ימים בודדים לא יזכה לטיפול, לכן אין טעם לדווח בכל פעם אלא במרוכז ורק לאחר ההגעה ליעד**

ימי המילואים יחשבו לשקלול הכולל גם אם בוצעו שלא בתקופת סמסטר לימודים, ובתנאי שבוצעו במהלך תקופת שנות הלימוד בשנקר***

כיצד מזינים את ימי המילואים ?

 1. נכנסים ל”אזור האישי” באתר המילואים הצה”לי

 2. מנפיקים אישור שירות מילואים פעיל –  טופס 3010 –
  יש להקפיד על תאריכי התחלה וסיום – הטופס צריך להכיל את כלל ימ”מ שביצעתם במהלך תקופת הלימודים לתואר.

 3. שולחים את טופס האישור 3010 –  יש לשלוח בפורמט PDF במייל אל אחת מהכתובות הבאות –

פק"ל מילואים

כל מה שמילואימניק בשנקר צריך לדעת

https://shenkar.digitaler.co.il/miluim/

התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

 • כללי זכויות הסטודנט 2012 (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) – נוסח מלא של המל”ג

http://www.shenkar.ac.il/ckeditor_assets/attachments/39/reserve-rights-students.pdf

אתר המילואים

מגוון שירותים ב”איזור האישי”

https://www.miluim-ishi.aka.idf.il/Login?ReturnUrl=%2f

טופס 100

טופס 100

https://myaguda.co.il/tofes100/

טופס הגשת בקשה להטבות בקורסי אגודה

https://myaguda.co.il/ezrmiluim/

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה