זכויות והטבות

זכויות והטבות

09.10.2017

סיוע אקדמי והטבות אגודה לאחר שירות המילואים

סטודנט ששב משירות מילואים ונתקל בקשיי השתלבות בקורסים ובהבנת החומר הנלמד, מוזמן לפנות לרכזת המילואים לסיוע.

את חומר הלימודים ניתן יהיה להשלים בדרכים הבאות :

 • פנייה אישית למרצה הקורס – סטודנט רשאי לפנות, לאחר שירות המילואים, אל המרצה הרלוונטי בבקשה לקבל סיוע בהשלמת חומר הלימודים אשר הפסיד בתקופת שירות המילואים. המרצה יעביר לסטודנט כל חומר עזר שחולק בשיעורים במהלך תקופת שירות המילואים.
 • שיעורי עזר באמצעות פנייה למתאמת המחלקה – החסרת שיעורים במהלך שירות המילואים מזכה בקבלת הדרכה, חונכות  או שיעורי עזר לפי מפתח ימי המילואים על ידי דקאנט הסטודנטים.

​       – לתיאום עם המרצה או מתרגל הקורס – יש לפנות למתאמת המחלקה.

       – לקבלת חונך מטעם המחלקה –  נדרש לבקש אישור מרכזת המילואים .

*בשלב זה לא קיים בשנקר גורם המבצע מיון והשמה לחונכים. לכן, סטודנט הדורש לקבל חונך, יאלץ לבצע את החיפוש אחר סטודנט חונך בעצמו. שעת חניכה תתוגמל ב-50 ש"ח לחונך.

הנחיות מלאות ימסרו מרכזת המילואים.

הטבות

 • קרדיט צילום והדפסה – סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל- 50 דפי צילום לכל יום מילואים.
  ניתן לממש גם בבית הדפוס של האגודה. הטבת הצילומים תיטען כערך כספי צבור לכרטיס הסטודנט האישי – הודעת אישור תישלח לסטודנט.

*את הבקשה להטבה יש להגיש דרך טופס המילואים המקוון "טופס 100"  של אגודת הסטודנטיות.ים

*אם טרם יצאה הודעה על ההטבות הנוכחיות, אנא פנה לרכזת המילואים באגודה בכדי לבדוק את זכאותךmiluim@myaguda.co.il

 • השאלת ספרים – סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות.

*מימוש זכות זו מותנית בקבלת אישור זכאות מרכזת המילואים בשנקר.


הכרת שירות המילואים לנקודות זכות

שנקר מעריכים את פועלכם ומכירים בשירותכם במילואים כפעילות המזכה עד 2 נקודות זכות* אקדמיות לתואר

 • סטודנט אשר שירת 17 ימים במצטבר לכל אורך שנות הלימודים לתואר – יזכה לנקודת זכות אחת.

 • סטודנט אשר שירת 35 ימים במצטבר לכל אורך שנות הלימוד לתואר – יזכה לשתי נקודות זכות.

מתוך 2 נקודות זכות כלליות*

יש להגיש אישור (3010) מרוכז ניתן להגיש רק לאחר שצברתם 17 ימים לפחות – דיווח על ימים בודדים לא יזכה לטיפול, לכן אין טעם לדווח בכל פעם אלא במרוכז ורק לאחר ההגעה ליעד**

ימי המילואים יחשבו לשקלול הכולל גם אם בוצעו שלא בתקופת סמסטר לימודים, ובתנאי שבוצעו במהלך תקופת שנות הלימוד בשנקר***

כיצד מזינים את ימי המילואים ?

 1. נכנסים ל"אזור האישי" באתר המילואים הצה"לי

 2. מנפיקים אישור שירות מילואים פעיל –  טופס 3010 –
  יש להקפיד על תאריכי התחלה וסיום – הטופס צריך להכיל את כלל ימ"מ שביצעתם במהלך תקופת הלימודים לתואר.

 3. שולחים את טופס האישור 3010 –  יש לשלוח בפורמט PDF במייל אל אחת מהכתובות הבאות –

פק"ל מילואים

כל מה שמילואימניק בשנקר צריך לדעת

https://docs.wixstatic.com/ugd/599b79_a48ca4bc999f41a7b5fefb014fdd7ee9.pdf

תקנון המילואים בשנקר

נספח ב': התאמות לסטודנטים בשירות מילואים

http://www.shenkar.ac.il/ckeditor_assets/attachments/294/attach2_reserve.pdf

התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

 • כללי זכויות הסטודנט 2012 (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) – נוסח מלא של המל"ג

http://www.shenkar.ac.il/ckeditor_assets/attachments/39/reserve-rights-students.pdf

אתר המילואים

מגוון שירותים ב"איזור האישי"

https://www.miluim-ishi.aka.idf.il/Login?ReturnUrl=%2f

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > קמפוס > ההאקתון הלאומי!
בית > תרבות > מסיבת חנוכה במנדלמוס!
בית > חם חם עכשיו יצא! > הדבר שהכי חשוב ללמוד!

לפייסבוק האגודה