שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

24.09.2017
 1. היכן ניתן להשיג שיעורי עזר לסטודנטים?

האגודה מעמידה אפשרויות שונות לקבלת חונכות וסיוע אקדמי, מומלץ בראש ובראשונה, לגשת למרצה/ מתרגל/ת הקורס בשעות הקבלה ולנסות לפתור את הקושי בעזרתם
במידה ואתם עדיין מתקשים ישנם מספר אפשרויות לקבלת עזרה אקדמית :

 • פרויקט חונכות של מרכז הל”ה – קבוצות למידה קטנות לאורך הסמסטר בעלות מסובסדת.

           לפרטים נוספים:    m-hila@shenkar.ac.il

 • שיעורי eZr – מערך השיעורים של אגודת הסטודנטים המספקת קורסי עזר ומרתונים במחירים זולים.

מה צריך להופיע בסילבוס?

הסילבוס הינו חוזה כתוב בין המרצה לסטודנטים.
ככזה, על הסילבוס לכלול את פרטי הקורס ודרישותיו, קריאת חובה ורשות במסגרת הקורס וכן פרטי המרצה ודרכים ליצירת קשר. בנוסף, על הסילבוס לכלול את הרכב הציון הסופי בקורס (מבחן מסכם, עבודות אמצע, בחנים וכיו”ב).
אתם חייבים לקבל את הסילבוס במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר, כאשר לאחר שבוע השינויים כל שינוי חייב להיעשות באישור ובהסכמה של הסטודנטים. במידה ולא קיבלתם עדיין את הסילבוס העדכני לשנת הלימודים, פנו למחלקה האקדמית באגודה.

הגשתי עבודה או בחינה. תוך כמה זמן אקבל ציון?

פרסום ציונים

 1. מבחנים: מרצה יפרסם את ציוני הבחינה תוך שבועיים ממועד קיומה בכיתות המונות עד 100 סטודנטים. בכיתות המונות מעל 100 סטודנטים, יינתן למרצה שבוע נוסף לפרסום הציונים.
  • מחברות הבחינה יחשפו לסטודנטים במערכת המידענט או במפגש חשיפת מבחנים שיקבע על ידי מרצה הקורס. עד שבועיים מיום קיום הבחינה.
  • סטודנט רשאי לפנות למרצה הקורס לקבלת הסבר על מתן הציון.
 2. עבודות: מרצה יפרסם את ציוני העבודות תוך 3 שבועות מהמועד האחרון להגשת העבודות.  בכיתות המונות מעל 100 סטודנטים המרצה יחזיר ציונים תוך 4 שבועות.
  • המרצה יפרט בקצרה על גבי העבודה את סיבת הורדת הניקוד.
 3. עבודות סמינריוניות: מרצה יפרסם את ציוני העבודות תוך 6 שבועות מהמועד האחרון להגשת העבודות.
 4. במידה וחל עיכוב במועד החזרת הציונים ניתן לפנות לגב’ חגית וינברג באמצעות המיילhagit@shenkar.ac.il או באמצעות מערכת המידענט.

ערעור על ציונים

 1. סטודנט יכול לערער על הציון עד 5 ימים ממועד פרסום הציון. בקורסים בהם נסרקו הבחינות יש להגיש את הערעור דרך מערכת המידענט.
 2. לא ניתן לתקן ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.
 3. לא ניתן לערער על ציון פרויקט אשר ניתן בהרכב של ועדת בוחנים.
 4. ערעור על ציון עשוי לאשש את הציון, להורידו או להעלותו.
 5. ראש המחלקה רשאי לטפל בערעורים אשר הוגשו ולא התקבלה עליהם תשובה כעבור שבועיים.
 6. מרצה ישיב על ערעור ציון הסטודנט תוך 5 ימים ממועד הערעור. במקרה של דחיית הערעור, ינמק המרצה את החלטתו.
 7. סטודנט שהגיש ערעור על בחינה ולא קיבל מענה מהמרצה עד ליום מועד הבחינה השני (בין אם מדובר במועד ב’ או מועד ג’), יקבל את הציון הגבוה מבין שני המועדים בהם נבחן.

לצפייה בתקנון הלימודים

לא מספיק שיחזירו לכם את הציונים, אתם צריכים לראות את הטופס (בצורה מבוקרת או בבית) ולהיות מסוגלים ללמוד מהטעויות שביצעתם לקראת המבחן הבא.

 נוהל חשיפת מחברות בחינה – עיון וערעור בבחינה חסויה:

1. בבחינה חסויה הסטודנט יוכל לצפות בשאלון הבחינה, מחברת הבחינה, ובדף סימון התשובות שלו במסגרת מפגש אישי עם המרצה.

2. לאחר פרסום הציונים בקורס, יתקיים מועד חשיפת מחברות בחינה של המרצה/ המתרגל עם הסטודנטים במועד שייקבע ויפורסם מראש.

2.1. מועדי חשיפת המחברות של מועד א’ יתקיים לא יאוחר מחמישה ימים קלנדריים לפני מועד ב’.

2.2. מועד חשיפת המחברות של מועד ב’ יתקיים לא יאוחר משבועיים ( 14 ימים קלנדריים) לאחר פרסום הציונים.

2.3. מועדי חשיפת המחברות (תאריך, שעה ומיקום) יפורסמו לסטודנטים יחד עם פרסום הציונים.

2.4. מועד חשיפה אישי יתואם למי שנמנע ממנו להגיע למועדי החשיפה שנקבע מראש.

3. חשיפת הבחינות תיעשה תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק את הבחינה, לצלמה או להוציאה מהחדר.

4. בדיקת ערעור הסטודנט תתבסס על בדיקה חוזרת של התכנים הרלוונטיים במחברת הבחינה ולא כל תוכן אחר.

5. תשובות על ערעורים למועד א’ יפורסמו לא יאוחר מחמישה ימים קלנדריים לפני מועד ב’, תשובות על ערעורים למועד ב’ יפורסמו לא יאוחר מחמישה ימים קלנדריים לאחר מועד החשיפה השני.

6. באם תהיה חריגה מהנהלים בין המועדים, הסטודנט זכאי לבחור את הציון הגבוה משני המועדים.

7. שאלות הבחינה והתשובות יוצגו לסטודנט על ידי המרצה.

איפה אני יכול\ה להשיג חומר לימודי המתאים לקורס?

הצטרפת כבר לקבוצה בפייסבוק של המחלקה שלך? הקבוצות בפייסבוק מאפשרות לך להכיר חברים חדשים שחולקים איתך התואר, זה המקום שתשאל שאלה “פשוטה” הקשורה ללימודים.

למציאת הקבוצה יש לרשום בחיפוש בפייסבוק את שם המחלקה – ושנת המחזור לדוגמה;
“תקשורת חזותית 2017-2021”

האם מרצה מחויב לפרסם שאלות לדוגמא לפני מבחן?

התקנון מחייב את המרצה לפרסם מגוון שאלות המשקפות את רוח הבחינה. שימו לב, המרצה לא חייב לפרסם בחינה מלאה אבל צריך להציג מספר שאלות המייצגות את הבחינה בצורה שתאפשר לכם להתכונן אליה.
חשוב לשים לב לנקודות הבאות:
א. שהמרצה לא מפרסם בחינות לדוגמא לא רלוונטיות משנים עברו.
ב. חשוב שתדעו מראש כיצד בנויה הבחינה (כמה נקודות שווה כל חלק/שאלה בבחינה).
ג. כל ההסבר הנ”ל חייב להתקבל עד לסוף השיעור האחרון בסמסטר. במידה והמרצה לא מפרסם בחינה לדוגמא ולא תעדכנו את המחלקה האקדמית בזמן, לא נוכל לעזור.

האם מועד א’ של בחינה צריך להיות זהה למועד ב’ ?

מועדי א’ וב’ צריכים להיערך באותה המתכונת ולהיות דומים ככל האפשר.
במידה ובמועד ב’ למשל היו מספר שאלות הבחינות שונה מאשר אלו במועד א’, עדכנו בהקדם את המחלקה האקדמית באגודה ואת נציגי החוג באגודה.

האם מגיע לי מועד מיוחד?

מועד מיוחד (מועד ג’)
מועד מיוחד יינתן לסטודנט אשר נבצר ממנו לגשת לאחד מהמועדים הקבועים לאור הסיבות המפורטות לעיל:
• אשפוז באחד מהמועדים: על הסטודנט להמציא תעודה רפואית המעידה על אשפוזו. יש להגיש את התעודה הרפואית תוך שבוע מאחד ממועדי הבחינה (אלא אם הסטודנט עדיין מאושפז). הגשה מאוחרת לא תאפשר קביעת מועד מיוחד.
• סטודנט אשר נבצר ממנו לגשת לאחד משני המועדים בשל שירות מילואים, יינתנו התאמות על פי נספח א’ לתקנון הסטודנטים “התאמות לסטודנטים משרתי מילואים“.
• הריון ולידה: יינתנו התאמות לסטודנטים/יות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמרות או אומנה על פי נספח ב’ לתקנון הסטודנטים “זכויות והטבות – הריון ולידה“.
• אבל מדרגה ראשונה בלבד ביום הבחינה או במהלך השבועיים טרם הבחינה.
• חגים ומועדים דתיים מוכרים של כלל הדתות.
• חתונת הסטודנט יום לפני הבחינה, ביום הבחינה או למחרת מועד הבחינה.

הנחיות בנושא מועד מיוחד:
• הפנייה למזכירות האקדמית לבקשה למועד מיוחד הינה באחריות הסטודנט.
• בקשה למועד מיוחד יש להגיש מיום פרסום הציון במועד ב’ ועד שבוע לאחריו. בקשה שתגיע לפני או אחרי תקופה זו לא תטופל.
• זכאות למועד מיוחד תאושר על ידי המזכירות האקדמית.
• סטודנט שנבחן בשני מועדים והגיש בקשה למועד מיוחד, בקשתו תידחה על הסף.
• מועדי ג’, של סמסטר א’ וסמסטר ב’ יתקיימו במהלך החודשים אוגוסט-אוקטובר. מסיבות טכניות רשאית המזכירות האקדמית לקיים את המועד המיוחד יחד עם הבחינות השוטפות במועד הקרוב ביותר שמתקיים. במקרה זה לא יירשם כישלון בקורס עד קיום הבחינה.
• אי-קבלת המועד המיוחד משמעה הפסד הזכאות למועד זה, רישום כישלון בקורס והרשמה לקורס מחדש במועד הסמוך. עד לקיום המועד המיוחד יירשם בגיליון הציונים סימול “לא נבחן”.
• באחריות הסטודנט לעקוב אחר פרסום תאריכי הבחינות והשינויים במידענט.
לפרטים נוספים על מקרים שמזכים במועד מיוחד

אילו זכויות מגיעות לחיילי מילואים?

חיילים שהחסירו ימי לימודים עקב מילואים זכאים ל: מועד ג’, הגשה מאוחרת של עבודות, צילומים, מודם סלולרי (נט-סטיק) ועוד.

נקודות זכות לא אקדמיות יינתנו למשרתים במילואים, על פי המפתח הבא:

 35 ימי מילואים ומעלה לתואר – קבלת 2 נקודות

34-30 ימי מילואים לתואר – קבלת 1 נקודת זכות.
לפרטים מלאים על זכויות חיילי מילואים 

אילו זכויות מגיעות לסטודנטיות בהריון?

בפני סטודנטיות בהריון עומדות הקלות וזכויות כגון: הקפאת לימודים רטרואקטיבית, הגשת מטלות ותרגילים באיחור ומועדים מיוחדים זאת תחת ההגדרה של ‘סטודנטית זכאית’.
לפירוט הזכויות המלאות

היכן ניתן להוציא כרטיס סטודנט?

כל הפרטים על כרטיס הסטודנט נמצאים כאן 

שכר לימוד

מדור שכר לימוד של שנקר נמצא בחדר 125 בבניין פרניק (קומה 1): אנה פרנק 12, רמת-גן.

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

 • ימים ראשון, שני, רביעי, חמישי: בין השעות 13:00-10:00, 15:00-14:00
 • בימי שלישי אין קבלת קהל ומענה טלפוני.
 • משרדי המדור סגורים בימי שישי, ערבי חגים, בחול המועד פסח וסוכות וב-ט’ באב.

לפניות וליצירת קשר (יש להקפיד לציין שם מלא ומספר תעודת זהות):

אנחנו ממליצים מאוד לפנות פרונטלית למדור שכ”ל בשעות הקבלה, ככה יתקבל מענה מידי לשאלותיכם ולשאלות המשך.

שינויים במערכת

בשבועיים הראשונים לסמסטר, משתנה בין פקולטות, ישנה גמישות ברישום וביטול קורסים. מומלץ לבקר בשיעור הראשון של כל קורס כדי להיות בטוחים בבחירה הנכונה.

בסיום תקופת השינויים לא יהיה ניתן להוסיף או לבטל קורסים.

מה מקנה לי החברות באגודת הסטודנטים?

בטופס שכר הלימוד ישנו סעיף של תשלום דמי חברות באגודה. התשלום נגבה באמצעות שכר הלימוד אך אין חובה לשלמו, ובמידה ולא מעוניינים בתשלום זה, יש למלא טופס ביטול חברות באגודה, עד התאריך ה1.12 בכל שנת לימודים.
במידה וסטודנט לא שילם את דמי הרווחה, ישנם שירותים והטבות שלא יוכל לקבל.

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה