סיכום פגישה של נציגי מועצה עם חלי ודקל

16.05.2018

המחלקה לתקשורת חזותית
פגישת נציגי המועצה והנהלת המחלקה
אפריל 2018


משתתפים:
דקל בוברוב – ראש המחלקה לתקשורת חזותית
חלי איטח – מתאמת המחלקה לתקשורת חזותית
מעוז טרודלר, שי ארשדי ועומר מזרחי – סטודנטים במחלקה לתקש”ח – נציגי המועצה.
הדר אליה – רמ”ח אקדמיה מטעם האגודה
רמי יצחק – רכז אקדמיה עיצוב מטעם האגודה


סיכום של הסיכום (ניתן לקרוא בהרחבה למטה)

 1. מרקחה לשנה ג’: תלמידי שנה ג’ לא השתתפו במרקחה, מפני שהמחלקה קיבלה מידע מוטעה. ככל הנראה המחלקה תבדוק ותמצא פיתרון לסטודנטים הרלוונטים.
 2. תולדות האמנות: התווספו קורסים נוספים למערכת למרות שהסטודנטים עודכנו אחרת, תלמידי שנה ב’ ומעלה ילמדו חמישה קורסי תרבות, שנה ג’ (הנוכחיים) יקבלו קורס השלמה בשנה הבאה. הדבר הובן ע”י נציגי המועצה.
 3. סינמה 4D: סירבו לפתוח קורס נוסף מסיבות רבות: תכנית הלימודים מאושרת מראש ואינה ניתנת לשינויים, לא ניתן לסגור קורסים אחרים במקום, הכלים בקורס אינם מהווים בסיס המקצוע. למרות זאת, המחלקה מתחייבת לעשות הערכה נוספת בעניין חשיבותו של קורס זה, וגם בניסיון ליצור מכינת קיץ של הקורס (בתשלום סמלי או בחינם). בנוסף, האגודה תפתח קורס במסגרת קורסי skillz בקיץ.
 4. תוכנות: תוכנת סקץ’ תוכנה יקרה לכן לא מותקנת בכל המחשבים, התקציב לרכישת תוכנות נקבע ע”י אחראי המחשוב בשנקר.
 5. מסלול איור: לא ניתן לשנות את תוכנית הלימודים של מסלול איור, עם זאת בשנה ד’ הסטודנטים נחשפים לקורסים מורכבים אשר ישתנו את המענה החסר, זאת ע”י בחירה בקורסים הנכונים.
 6. תשלומים נלווים: הסטודנטים מבקשים לדעת בפירוט את הסכומים, על מה הם הולכים, והאם ניתן לפתוח עוד כיתות או לרכוש ציוד למחלקה בעזרת הכסף הזה?
 7. נראות המחלקה: שנקר לא מעניקה די תקציב להחלפת כל הציוד במחלקה, האחריות האישית של הסטודנטים לדאוג לנקיון המחלקה ושימור הציוד הקיים. למרות זאת, הנושא יבדק מול טלי אשר אחראית על הנושא מטעם שנקר.
 8. בחירות סלוטים: המחלקה שידרגה את אופן בחירת הסלוטים.
 9. טקסים הופעות והפסקות פעילות של האגודה: ההפסקות פוגעות מאוד במחלקה, זאת מפני שגורמות לקטיעה של רצף נכון של השיעור, בתזמון נכון של ההפסקות הפעילות לא תפסק ויתאפשר השתתפות של המחלקה בפעילויות.
 10. בהצלחה ולהמשיך להציף את הדברים באופן שוטף.

הנושאים שהועלו לדיון בהרחבה:

 

 • מרקחה לשנה ג’: תלמידי שנה ג’ לא השתתפו במרקחה, מאחר והמחלקה קיבלה מידע מוטעה. המחלקה תבדוק ותמצא פתרון לסטודנטים הרלוונטיים.

 

הטענה: הועלתה הסוגיה כי תלמידי שנה ג’ לא זכו להשתתף השנה במרקחה. בנוסף לכך, נאמר להם כי אין סיבה להשתתף, משום שלא יקבלו נק”ז עבורה. לאחר המרקחה התגלה כי לא כך הדבר ונעשתה טעות. מדוע נעשתה הטעות ומה עתיד לקרות?

תגובת המחלקה: שנה ג׳ לא לא זכו להשתתף במרקחה, הם קיבלו הנחייה מהמחלקה שאין צורך שישתתפו מאחר ושתי הנקודות של המרקחה חושבו להם כבר במסגרת ה-160 נקודות לתואר.

על כן, מי שפנה שברצונו להשתתף במרקחה, הובהר לו שהוא יכול להשתתף, אבל אלו יהיו נקודות אקסטרא מאחר ועל פי החישוב של המחלקה כשיסיים את התואר יהיו לו כבר 160 נ״ז.

מכל מיני סיבות, הסתבר מאוחר יותר שאכן חסרות 2 נ״ז ולכן המחלקה שבאחריותה לדאוג לכך שכל סטודנט יסיים עם 160 נ״ז הכניסה לתכנית הלימודים של שנה ד׳ קורס נוסף.


 

 • תולדות האמנות: התווספו קורסים נוספים למערכת למרות שהסטודנטים עודכנו אחרת, תלמידי שנה ב’ ומעלה ילמדו חמישה קורסי תרבות, שנה ג’ (הנוכחיים) יקבלו קורס השלמה בשנה הבאה. הדבר הובן ע”י נציגי המועצה.

 

הטענה: נשאלה השאלה, מדוע התווסף הקורס למערכת, על אף שנאמר לסטודנטים אחרת. בנוסף, נשאל האם תלמידי שנה ג’ (שלא לומדים כרגע ‘אמנות עכשווית’) יצטרכו להשלים את הקורס? במידה וכן, מתי יושלם להם?

תגובת המחלקה: ההחלטה של היחידה ללימודי תרבות בשנקר הינה הכלת שלושה קורסים של תולדות האמנות – חובה לכל הסטודנטים בפקולטה לעיצוב.

אמנות עכשווית לא נכללה בין השלושה הנ״ל. לגבי היחידה הרביעית ״אמנות עכשווית״ כל ראש מחלקה יכול להחליט האם הוא חושב שהיא צריכה להיכנס לתכנית הלימודים שלו, או לא.

דקל כראש המחלקה לתקשורת חזותית החליט שכן ולכן הקורס הינו קורס חובה לשנה ג׳ כפי שהיה עד כה במחלקה.

מסיבות של ארגון לוגיסטי ואי מציאת מרצה מתאים, בחרנו לא לקיים את הקורס בשנה ג׳ אלא בשנה ד׳.

*ניכר שהדבר הובן ע”י נציגי המועצה.

לסיכום שני הסעיפים הנ״ל:

בשנה ד׳ בשנה״ל תשע״ט ילמדו הסטודנטים את הקורסים הבאים:

 1. קורס העשרה במסגרת המחלקה (לא השלמה של קורס תרבות נוסף כפי שכתבתם בסיכום הפגישה)
 2. קורס אמנות עכשווית (שהיה אמור להילמד בשנה ג׳ ובעקבות הסיבה שפרטתי בסעיף 2 לא התקיים).

 

 • סינמה 4D: כרגע לא מתאפשר לפתוח קורס נוסף מסיבות רבות: תכנית הלימודים מאושרת מראש ואינה ניתנת לשינויים, לא ניתן לסגור קורסים אחרים במקום, הכלים בקורס אינם מהווים בסיס המקצוע. למרות זאת, המחלקה מתחייבת לעשות הערכה נוספת בעניין חשיבותו של קורס זה, וגם בניסיון ליצור מכינת קיץ של הקורס (בתשלום סמלי או בחינם). בנוסף, האגודה תפתח קורס במסגרת קורסי skillz בקיץ.

 

טענה: נהוג כי בשנה ב’ הסטודנטים בוחרים סדנאות מתחלפות – שני ‘מיני קורסים’ בעלי מספר שיעורים קטן, שנותנים העשרה נוספת במקצועות המוגדרים “קראפט”.

מעוז, נציג המחלקה, איגד 21 סטודנטים שמבקשים לפתוח כיתה נוספת של המקצוע הנ”ל, אך נענה בשלילה לבקשתו.

הסטודנטים מבקשים הסבר לסירוב, ואף מעוניינים לדעת מהי עמדת המחלקה בנושא פתיחת כיתות נוספות לתוכנה והאם ישנה נכונות להכניסה את הקורס לתכנית הלימודים הכללית?

תגובת המחלקה: לטענתם של דקל וחלי ישנן סיבות רבות לכך; הראשונה היא שתכנית הלימודים שמאושרת מראש וכמעט לא ניתן לשנותה מבלי לבטל קורס אחר על חשבונה. כמו כן, ישנם עניינים תקציביים של המחלקה מול הנהלת שנקר.

פרט לשיקולים המערכתיים, ישנו גם שיקול מוסרי על פיו המחלקה לא יכולה לסגור קורס מסוים בגלל שלא נרשמו אליו אותה כמות סטודנטים כמו לקורס סינמה 4D.

למרות שיותר סטודנטים מעדיפים קורס אחר, עדיין לא מתאפשר להוריד מהמערכת קורס שסטודנטים כבר רשומים אליו (גם אם הם מעט).

שיקול נוסף הוא שהמקצוע נלמד באופן של סדנת העשרה קטנה (“קראפט”) ולא כקורס מוקד במחלקה, ולכן היכולת של הסטודנט לשאת משהו שהוא לא ב- 100% מה שהוא דרש אמורה להיות יותר סלחנית.

כמו כן, מנהליי המסלולים של המחלקה, שאמונים על תכנית הלימודים ומחליטים מה נחוץ ביותר לסטודנטים, אינם חשים כי סינימה 4D היא תוכנה ברמת הייסוד של המקצוע והיא איננה נחוצה לדעתם בתכנית הלימודים נכון לעכשיו (גם אם הסטודנטים מרגיש אחרת).

המחלקה דואגת להקשיב לסטודנטים ולבקשותיהם, אך חשוב להבין שסטודנטים אינם קובעים תוכנית לימודים מכמה סיבות : ראשית מאחר והם סטודנטים וזה לא תפקידם, ושנית מאחר ואין לסטודנטים את היכולת להבין את המערכת או את המרכיבים שלה (וגם לא אמורה להיות לסטודנט היכולת) את היעדים של כל קורס וקורס ואת המבנה הסופי. לכן החלטות מסוג זה הן החלטות שנלקחות על פי סיבות מקצועיות שנשמרות לראשי תחומי ההתמחות וראש המחלקה.

המחלקה תעשה הערכה נוספת בעניין חשיבותו של קורס זה, וגם בניסיון ליצור מכינת קיץ של הקורס (בתשלום סמלי או בחינם).

תגובת האגודה: האגודה יכולה לנסות לסייע בנושא ולפתוח קורס במסגרת קורסי skillz.


 

 • תוכנות: תוכנת סקץ’ תוכנה יקרה לכן לא מותקנת בכל המחשבים, התקציב לרכישת תוכנות נקבע ע”י אחראי המחשוב בשנקר.

 

הטענה: המחלקה נשאלה מדוע אין את תוכנת סקצ’ בכל המחשבים במחלקה? האם למחלקה יש אפשרות לתת לסטודנטים תוכנה כלשהי, שיוכלו להשתמש בה באופן חינמי?

תגובת המחלקה: בשני המקרים התשובה כלכלית בעצם. לגבי כמות המחשבים שמותקנות עליהם תוכנות יקרות יותר כמו סקצ’ – הסיבה שאין את זה בכל המחשבים היא פשוט מספר הרישיונות שנרכשים ע”י שמוליק, אחראי המחשוב בשנקר.

גם במקרה השני התשובה היא כלכלית נטו, המחלקה יכולה לדאוג להביא כל מה שחינמי או כל מה שנוכל להשיג עבורה בחינם, אבל אין תקציב לקניית תוכנות נוספות בכלל – ומי שדואג לאישור של קניית הרישיונות כאמור זה המחשוב.

 • לאחר יומיים בלבד מהפגישה יצאה הודעה כי המחלקה הצליחה לקבל אישור על התקנה בחינם במחשבי המחלקה, בכל המחשבים בכיתות וכמעט בכל המחשבים בשאר החדרים. מעריכים כי בתוך כמה ימים יהיה מותקן גם במחשבים שנשארו בלי סקצ’ (!!!)

 

 • מסלול איור: לא ניתן לשנות את תוכנית הלימודים של מסלול איור, עם זאת בשנה ד’ הסטודנטים נחשפים לקורסים מורכבים אשר ישתנו את המענה החסר, זאת ע”י בחירה בקורסים הנכונים.

 

הטענה: נשאלה השאלה האם ניתן לעשות למסלול איור קורס שנותן מענה כמו ‘המגדיר למעצבים’ של שנה ג’? המגדיר הוא פרויקט שנעשה כרגע בשנה ב’ לכל השכבה ובסופו נוצר ספר שמגדיר תחום לבחירת הסטודנט. למאיירים בשנה ג’ לא היה מגדיר, ולכן שואלים האם אפשר להוסיף להם את הקורס.

תגובת המחלקה: בהמשך לשאלות דומות, אין אפשרות להוסיף שיעורים במערכת, במיוחד לא למסלול איור, משום שיכולות התמרון בקורסים שלהם נמוכה אפילו יותר מהמעצבים.

עם זאת, בשנה הבאה יתקיימו מעבדות החקר וקורסי האיור המורכבים יותר, שבהם הסטודנטים יוכלו לבחור לכתוב ספר או מגדיר. המעבדות לדוגמה, הן קורסים רוחביים בהן לכל סטודנט ניתנת האפשרות לקחת את הפרויקט לאזור הנוחות שלו, וזאת בשל ריבוי המסלולים השונים (פרינט, אינטרנט, אפליקציות, מעצב מאייר, אותיות, תלת מימד, וידיאו וכו’).

למעשה, בחירה נכונה של המעבדות ובחירה בפרויקטים המתאימים יוכלו לגשר על הפער הזה והכדור לחלוטין נמצא בידיים של הסטודנטים שמעוניינים להפיק ספר כזה.


 

 • תשלומים נלווים: הסטודנטים מבקשים לדעת בפירוט את הסכומים, על מה הם הולכים, והאם ניתן לפתוח עוד כיתות או לרכוש ציוד למחלקה בעזרת הכסף הזה?

 

תגובת המחלקה: תשלומים נלווים הוא משהו שמוכתב למחלקה ע”י שנקר. כמו כן, זה לא כסף שהמחלקה יכולה לעשות בו מה שהיא רואה לנכון, הכסף כרגע מושקע בסנדאות וציוד פרטני לסטודנטים שבהן, אירועים, תערוכות וכו’. אי אפשר להשקיע את זה בתשלום למרצים נוספים לדוגמא.


 

 • נראות המחלקה: שנקר לא מעניקה די תקציב להחלפת כל הציוד במחלקה, האחריות האישית של הסטודנטים לדאוג לנקיון המחלקה ושימור הציוד הקיים. למרות זאת, הנושא יבדק מול טלי אשר אחראית על הנושא מטעם שנקר.

 

הטענה: הנציגים טוענים כי המחלקה נראית לא טוב. שולחנות תמיד חוסמים את המסדרונות, שולחנות לא מעוצבים בצורה שהולמת את המחלקה, ספות וקולר בקומה 6 שלא נראים כראוי, קירות לא מעוטרים ובאופן כללי מחלקה לעיצוב שלא מעוצבת. הוסיפו השוואה לעיצוב תעשייתי עם הצבע המאוד מאפיין של הקומה שלהם והדק מעץ שיש להם וכו’.

תגובת המחלקה: גם כאן מדובר בבעיית תקציב. כדי להחליף לשולחנות שעונים על צרכי המחלקה (עמידים, מתקפלים, נייטרים וכו’) נדרש תקציב לא קטן. אחת הסיבות לכך השולחנות בתעשייתי נראים טוב יותר היא הסיבה שהם לא צריכים לקפל אותם ולכן ליצור אותם בעצמם היה קל עבורם.

לגבי הקולר ונקיון המחלקה, דקל ציין שזה על אחריות הסטודנטים יותר מאשר על המחלקה. המחלקה כן מקבלת ניקוי ראוי מצד שנקר, בניגוד להרבה מחלקות אחרות, אבל כל אזור הישיבה והקולר בקומה 6 מזוהם לחלוטין בגלל סטודנטים שלא מפנים את הזבל שלהם ובעיקר את האוכל שלהם. “פינת הקפה” גם לא נקייה ואף אחד לא דואג לטפח אותה. לגביי הספות, הוסיף כי הוא מסכים שזה לא נראה טוב אבל גם צריך לדעת לשמור על הדברים ופעולת עיצוב והחייאת המחלקה היא פעולה שגם הסטודנטים יכולים לקדם (מעוז דחק למצוא פתרונות עיצוביים לנראות המחלקה). דקל טען כי הנושא של הספות וכל האזור הזה של קומה 6 ייבדק מול טלי לגבי מה אפשר לעשות שם בשביל לשפר את אזור הישיבה.


 

 • בחירות סלוטים: המחלקה שידרגה את אופן בחירת הסלוטים.

 

הטענה: נוצרה בהלה בקרב סטודנטים בשנה ב’ שצריכים לבחור מסלולים. הם אינם הבינו כראוי איך מודל הבחירה עובד וסטודנטים טוענים שהם משלמים כל כך הרבה כסף אין סיבה שילמדו משהו שהם לא רוצים בתואר שלהם (ואף יקפיאו את התואר).

תגובת המחלקה: המחלקה שידרגה את אופן הבחירה שלה; ועכשיו במקום דירוג של 1-4 המחלקה תביא באופן רנדומלי ככל הניתן, את מה שהם מבקשים אך כמה לא יקבלו כמובן את כל מה שרצו ב 1-2. המחלקה עברה למודל של בחירת צמדים 1-2 ו1-2 שמכל אחד מהצמדים האלה תקבל מסלול אחד וככה יבחרו 2 המסלולים במקום 2 מתוך 4 זה 1 מתוך 2 פעמיים. המודל הזה אמור לכוון את הסטודנטים מה לשים אחד מול השני וגם לעזור למחלקה לתת לכל הסטודנטים את מה שהם בוחרים. באקדמיה כמו באקדמיה זה לא תמיד קורה ואנחנו מעדיפים מודל כזה מאשר “כל הקודם זוכה” כמו במקומות אחרים. לטענת דקל, נעשים מאמצים כבירים שלו ושל חלי בשביל שלא יהיה סטודנט שאינו מרוצה בסלוטים שהוא מקבל, ונדירים המקרים בו מישהו קיבל לחלוטין רק את הדברים שהוא דירג הכי נמוך.


 

 • טקסים הופעות והפסקות פעילות של האגודה: ההפסקות פוגעות מאוד במחלקה, זאת מפני שגורמות לקטיעה של רצף נכון של השיעור, בתזמון נכון של ההפסקות הפעילות לא תפסק ויתאפשר השתתפות של המחלקה בפעילויות.

 

בסוף הדיון דקל וחלי הסבירו לנו מדוע נוצרו החיכוכים עם כל השחרורים ומדוע זה פוגע מאוד במחלקה: השיעורים בהנדסה הם קצרים משמעותית יותר מהשיעורים במחלקות העיצוב, לכן הפסקה פעילה שמתחילה ב- 10:00-10:30 נופלת לסטודנטים להנדסה על הפסקה או על תחילת / סוף שיעור, ולכן אפשר עדיין להציל משהו מיום הלימודים הזה. אצל הסטודנטים לעיצוב, ההפסקה מחלקת שיעור של ארבע שעות לשני חלקים, ובעצם הורסת את כל מהלך השיעור שהוא פעיל יותר מהלימודים בהנדסה ומצריך שיח פעיל של כל הכיתה.

ההצעה של דקל וחלי הייתה פשוטה; שכל האירועים האלו יהיו בזמניי ההפסקות או בסמוך אליהם, הופעה למשל, יכולה להתחיל בשעה 12:00 וכך זה לא “חותך” אף שיעור של המחלקה או “חותך” רק מעט מהסוף או ההתחלה של שיעור. השורה התחתונה היא שזה לא חוצה שיעור באמצע ולכן עדיין אפשר ללמוד אותו גם אם מדובר בשעה פחות ממנו.

במקרים חריגים גם אפשר לדחות את האירועים באופן קטן יחסית אבל שעדיין לא יחתכו את השיעור ל-2, אלא פשוט יגרמו לקיצורו או להתחלה מאוחרת שלו, לדוגמא שיעור שקורה בין השעות 8 וחצי – 12 בצהרים פחות נורא אם יפסק ב11 מאשר שיחתך בעשר ואז ימשיך מ11 עד 12.

תגובת האגודה: אנו תומכים בהצעות ויילקחו בחשבון במסגרת הפעילויות הבאות אשר ידרשו הפסקת לימודים. – מי שקובע את שעות הטקסים וההפסקות הלימודים זו המזכירות האקדמית ועל המחלקה לפנות אל הגורם הרלוונטי.


 

 • בהצלחה ולהמשיך להציף את הדברים באופן שוטף.

 

דברים נוספים שיכולים לעניין אתכם:

בית > אקדמיה > עכשיו זה הזמן להשפיע על העתיד בשנקר!
בית > ספורט > חוגי הספורט שלנו אצלכם בסלון!
בית > ראשי > שיעור עזר מקוונים – ההרשמה החלה!

לפייסבוק האגודה